Împărate Sfinte, Cela ce esti mai înainte de toti vecii Fiul Tatălui si Cuvântul Lui Cel împreună fără de început si împreună vesnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului si al pământului, Ziditorul meu, Carele prin atotziditoare porunca Ta ai scos toate dintru nefiintă si pe mine întru această viată m-ai adus, Cela ce bine ai voit a-mi dărui în scăldătoarea Botezului harul nasterii celei de Sus în Sfântul Duh si a pune pecetea Darului Acestuia pe mădularele trupului meu în Sfânta Taină a Mirungerii, Cela ce ai pus în inima mea dorul de a Te căuta pre Tine, Unul Dumnezeu Cel Adevărat – auzi rugăciunea mea. Că nici lumină am, nici bucurie, nici întelepciune, nici viată, nici putere afară de Tine; dar nici vrednic sunt pentru multimea păcatelor mele să caut către Tine, Dumnezeul meu; ci pentru Cuvântul Tău, că „tot ceea ce veti cere în rugăciune, crezând, veti primi” si „tot ce veti cere întru Numele Meu voi face vouă”, îndrăznind chem către Tine: binecuvântează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat pentru cea negrăită bunătatea Ta; si mă învredniceste, în puterea binecuvântării Tale, ca toată fapta si cuvântul din ziua ce încep acum, să le săvârsesc pentru tine Însuti, spre slava Ta, în frica Ta, după voia Ta, în duhul întregii cugetări si al curătiei, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândetii, al păcii, al bărbătiei, al întelepciunii, cu rugăciune, si în tot ceasul amintindu-mi că pretundinea esti. Asa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea Ta, cu Duhul Tău cel Sfânt mă povătuieste întru tot lucrul si cuvântul cel bun, si-mi dăruieste fără poticnire să trec toată calea vietii înaintea fetei Tale, ca nici o fărădelege să mai adaug dreptătii pe care ai descoperit-o nouă.